Rynek energii elektrycznej w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy bardzo się zmienił, wprowadzono zmiany legislacyjne oraz nowe stawki za energię elektryczną dla odbiorców. My natomiast widzimy, że rynek energii elektrycznej stabilizuje się.

W tym artykule dowiesz się co wpływa na stabilizację rynku i czego możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach.

 

Co wpływa na stabilizację rynku energii elektrycznej w Polsce?

 

Zakończyła się panika na rynku energii elektrycznej, która zaczęła się między marcem a kwietniem 2018 roku. Wywołana została przez chore przepisy uchwalone w UE związane ze zmianą kontraktów RTT oraz pozwoleń na emisję CO2 EUA w instrumenty finansowe, które są dostępne dla wszystkich uczestników rynku finansowo-giełdowego.

Z kolei z początkiem roku przestała działać ustawa z grudnia 2018 roku, która zamroziła ceny energii elektrycznej na 2019 rok. Na szczęście rządzący nie zdecydowali się na przedłużanie tej patologii. Do wyborów w październiku 2019 i później do końca listopada nie było pewne co się stanie. Zapowiedzi ze strony rządu, że podwyżek nie będzie, były.

 

Wpływ polskiej gospodarki na rynek energii elektrycznej

 

W 2020 roku Polska gospodarka nie będzie tak szybko się rozwijać jak w latach 2018-2019 co bezpośrednio wpłynie na rynek energii elektrycznej. Wiele instytucji finansowych prognozuje spowolnienie gospodarcze na ten rok co przełoży się na mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Coraz mniej energii produkowane jest z węgla szczególnie ze starych bloków węglowych, które są mało wydajne i jak pracują to mocno podbijają cenę na Towarowej Giełdzie Energii. Obecnie udział czarnej energii w Polskim miksie energetycznym to 74% i jest to najniższy wynik w historii Polski.

Mamy również najwyższy import energii z zagranicy gdzie energia elektryczna jest tańsza niż w Polsce co powoduje spadek cen na TGE.

 

Jakie znaczenie dla rynku ma obligo giełdowe na energię?

 

Z miesiąca na miesiąc rośnie udział obliga giełdowego, które ma doprowadzić do tego, że 100% energii na rynku energii elektrycznej w Polsce będzie sprzedawana na TGE. Obecnie 4 największe koncerny energetyczne zabezpieczyły się przed obligiem giełdowym, zawierając przed uchwaleniem ustawy bilateralne kontrakty terminowe na sprzedaż energii. Jednak z każdym miesiącem część kontraktów się kończy i coraz więcej energii trafia na TGE co pokazują publikowane przez TGE raporty odnośnie wielkości obrotu energii na giełdzie. Z każdym kwartałem pobijany jest kolejny rekord.

TGE zdobyła już pewną renomę na europejskim rynku energii elektrycznej. Dzięki temu nasza giełda jest w coraz mniejszym stopniu podatna na manipulacje cenowe na giełdzie. Dodatkowo TGE zgodnie z dyrektywą UE wprowadzi nowy rodzaj rozliczeń kontraktów terminowych na energię. Rynek RTT (rynek towarowo-terminowy) zostanie zmieniony na system OTF (organised trading facility).

Po wprowadzeniu nowego systemu prawdopodobnie nie będzie już dochodziło do sytuacji gdzie cena energii wciągu jednego tygodnia rośnie o 8 zł i spada o 10 zł. Takie wahania cenowe nie powinny się już więcej zdarzać po wprowadzeniu systemu OTF. Termin wprowadzenia systemu OTF jest planowany na marzec 2020 roku.

 

Stabilizacja rynku energii elektrycznej – podsumowanie

 

Na dzień dzisiejszy nie przewiduje się problemów w dostarczaniu energii elektrycznej w tzw. PEAK w szczytowych momentach zapotrzebowania na energię w Polsce. Wszystko dzięki „Interkonektorom” połączeniom transgranicznych z Niemcami, Szwedami, Litwinami i Czechami.

W niedługim czasie będą oddawane do użytku nowe instalacje OZE, które wygrywały aukcje w latach 2018-2019 co również wpływa na spadek cen energii elektrycznej.  Stowarzyszenie branży wiatrowej WindEurope podkreśla że obecnie polski rynek przoduje w Europie jeśli chodzi o budowę nowych farm wiatrowych na lądzie. Aktualnie więcej wiatraków stawia się w Polsce niż w Niemczech.

Pogoda za oknem również wpływa na spadek cen energii, ponieważ brak siarczystych mrozów ułatwia zarządzanie i produkcje energii w Polsce.

Autor: Allan Kwarciak, Grupa Eco