DORADZTWO ENERGETYCZNE

Energia i gaz obecne są w każdej branży przemysłowej. Wybór odpowiedniego sprzedawcy pozwoli na zmniejszenie jej kosztów oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw z gwarancją ceny.

Obecnie na Polskim rynku funkcjonuje pięć dużych podmiotów dostarczających energię:

oraz setki współpracujących z nimi pośredników (agentów). Każdy z dostawców energii i gazu stosuje własne zapisy, formularze, wzory umów, które bardzo często są niezrozumiałe dla odbiorcy. W takiej sytuacji aby zawrzeć korzystną umowę konieczna jest weryfikacja wszystkich dostępnych na danym obszarze dostawców, ich cenników oraz umów. Standardową praktyką są umowy lojalnościowe obarczone karą finansową za ich zerwanie. Biorąc pod uwagę jak dynamicznie zmienia się rynek energii i gazu bardzo łatwo o złą decyzję.

ProEcoBiznes doradza swoim klientom od 2011 roku najpierw jako partner spółki Skarbu Państwa – Energa S.A., a później również jako niezależny doradca energetyczny. Z naszych usług może skorzystać każdy odbiorca indywidualny i biznesowy z trwającą umową lub przed wyborem dostawcy po raz pierwszy. Nie tylko wskażemy gdzie w danym momencie jest najtańsza energia i gaz ziemny, ale również zweryfikujemy obecne warunki umowy i możliwość zmiany dostawcy.

Jako dostawca rozwiązań ECO szukamy alternatywnych źródeł dla standardowych form dostawy energii elektrycznej. W ramach doradztwa energetycznego weryfikujemy techniczne możliwości uruchomienia instalacji fotowoltaicznej oraz dokonujemy analizy ekonomicznej inwestycji. Wspierając naszych klientów w pozyskaniu środków z rządowych programów na ECO energię zmniejszamy koszt instalacji jednocześnie skracając zwrot poniesionych środków finansowych.