ProEcoBiznes

Wentylacja - warto wiedzieć

Wszystko o wentylacji od ProEcoBiznes

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami o różnych systemach wentylacyjnych.

Czym jest wentylacja?

Wentylacja jestem procesem wymiany powietrza zanieczyszczonego na powietrze świeże w pomieszczeniu.

Jak działa wentylacja mechaniczna?

Zasada działania wentylacji mechanicznej podobnie jak w przypadku klasycznej wentylacji to proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego z wykorzystaniem wentylatorów, dodatkowo
w wentylacji mechanicznej nawiewane powietrze jest filtrowane, a jakość filtracji zależna jest od klasy zastosowanych filtrów.

Wentylacja mechaniczno nawiewno-wywiewna

Odzyskiwanie ciepła w wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej to jedna z podstawowych różnic wobec klasycznej wentylacji. Urządzeniem odpowiadającym za sterowaniem całym systemem jest centrala wentylacyjna. Centrala składa się z wentylatorów i wymiennika ciepła, popularnie jest nazywana rekuperatorem. Jego zadaniem jest odzyskanie jak największej ilości ciepła z powietrza usuwanego z mieszkania lub domu. Przeciętny odzysk ciepła dzięki wentylacji nawiewno-wywiewnej wynosi od 50 do 80%.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna - zasada działania

Zasada działania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewej w bloku czy domu nie jest skomplikowana. W pierwszej kolejności świeże powietrze pobierane jest z zewnątrz domu lub mieszkania w bloku za pomocą specjalnych urządzeń, tzw. czerpni. Następnie świeże powietrze transportowane jest poprzez przewody wentylacyjne do rekuperatora. Rekuperator odpowiada za odzysk ciepła z powietrza oraz jego filtrowanie. 

Powietrze po przejściu przez rekuperator przy pomocy instalacji nawiewnej rozprowadzane jest po wszystkich pomieszczeniach, w których funkcjonuje taka instalacja. Część wywiewna instalacji odpowiada za usuwanie zanieczyszczonego powietrza z takich miejsc jak łazienka czy kuchnia. Brudne powietrze trafia do rekuperatora i oddaje swoje ciepło powietrzu czystemu, nawiewanemu powietrzu.

Czym jest wentylacja grawitacyjna?

Wentylacja grawitacyjna funkcjonuje dzięki konwekcji, czyli ruchowi powietrza wywołanego różnicą jego gęstości i ciśnienia.

Wentylacja grawitacyjna - zasada działania

W wentylacji grawitacyjnej w odróżnieniu od wentylacji mechanicznej powietrze o wyższej temperaturze, pochodzące z wnętrza domu lub mieszkania, ma mniejszą gęstość niż chłodniejsze na zewnątrz, dlatego unosi się ku górze. Dla prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej niezbędny jest napływ chłodniejszego powietrza z zewnątrz domu lub mieszkania.

Aby proces wymiany powietrzna był maksymalnie efektywny stosuję się kominy z pionowymi kanałami wentylacyjnymi. Poprzez kanały wentylacyjne chłodne powietrze napływające z zewnątrz wypycha powietrzne z wnętrza domu lub mieszkania.

Wentylacja hybrydowa

Wentylacja hybrydowa to połączenie najlepszych cech wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej. Jej największymi zaletami są generowane oszczędności z ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz minimalizacja strat ciepła w procesie wentylacji wraz z wykorzystywanym sprzętem.

Wentylacja hybrydowa - zasada działania

Wentylacja hybrydowa podobnie jak wentylacja grawitacyjna doprowadza świeże powietrze do pomieszczeń w domu lub mieszkaniu poprzez system nawietrzaków. Szczególne znaczenie ma ona w pomieszczeniach, w których spędzamy dużo czasu. To właśnie podczas oddychania powietrze ulega zanieczyszczeniu dwutlenkiem węgla. Z kolei w kuchni i łazience zbiera się duża ilość pary wodnej, zapachów czy trujących związków powstałych na skutek spalania.

Kominowe kanały wentylacyjne odgrywają w całym procesie kluczową rolę. To właśnie dzięki różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku powstaje ciąg kominowy. Wytworzona w ten sposób różnica ciśnień odpowiada za szybką wymianę zanieczyszczonego powietrza w domu czy mieszkaniu.

Siedziba firmy

Kanały społecznościowe