Pozwolenia na emisję CO2, co to jest?

 

Pozwolenia na emisję CO2 to forma podatku nakładanego na elektrownie i fabryki na terenie Unii Europejskiej za emisję CO2.  Komisja Europejska z troski o klimat rozpoczęła walkę z emisją dwutlenku węgla wprowadzając do przepisów europejskich wymóg zakupywania pozwoleń na emisję CO2.

Zasada ich działania jest prosta, emitując mniej CO2 do atmosfery, płacisz mniej. Cały system został stworzony tak, aby ze sprzedaży pozwoleń na emisję CO2 wspierać przemysł w przejściu na niskoemisyjne formy. W ramach systemu powstały dwa fundusze:

  1. Fundusz na rzecz innowacji
  2. Fundusz na rzecz modernizacji

Tyle tytułem wstępu, w dalszej części dokonamy analizy bieżącej sytuacji rynku handlu emisjami.

 

Dwa lata chaosu za nami, co teraz?

 

Rynek pozwoleń na emisję CO2 zaczyna się stabilizować po prawie dwóch latach chaosu.  Ewidentnie widać, że w momencie osiągnięcia ceny 30 Euro za tonę emisji CO2 rynek przestał kupować.  Nabywcy uznali, że cena pozwolenia na emisję CO2 jest już za wysoka i nie odpowiada warunkom gospodarczym jakie panują w Europie, a w szczególności w Unii Europejskiej.

Poza tym rynek nasycił się już kontraktami na emisję CO2, więc dalsze kupowanie może skutkować późniejszymi problemami z odsprzedażą, bo nie będzie popytu.

Pozwolenia na emisję CO2 – wpływ innych czynników na rynek

 

Od 2019 roku wszystkie szczyty klimatyczne jakie były organizowane nie przyniosły i nie wdrożyły oczekiwanych rozwiązań prawnych dla pozwoleń na emisję CO2 jakie zaleca międzynarodowa agencja IPCC w sprawie klimatu. Skończyło się tylko na deklaracjach, że trzeba ograniczać emisję CO2, ale brak szczegółów jak to będzie realizowane na poziomie poszczególnych krajów.

Treaderzy rynku pozwoleń na emisję CO2 widzą również jak kształtuje się sytuacja gospodarcza w UE. Pojawiają się sygnały o spowolnieniu gospodarczym we wszystkich krajach Europy. Owe spowolnienie, szczególnie w Niemczech prawdopodobnie przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię co tym samym wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na kontrakty emisji CO2.

BREXIT spowoduje wypadnięcie UK z obowiązku kupowania pozwoleń na emisję CO2.  Spadek ilości kupujących pozwolenia na emisję CO2 bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie się presji cenowej na dalsze wzrosty.

 

Bieżąca analiza rynku – podsumowanie

 

Moja prognoza na dalsze zachowanie się EUA (pozwolenia na emisję CO2) jest taka, że pierwsza połowa 2020 roku nie przyniesie żadnego gwałtownego wzrostu ceny. Przedział cenowy jaki zakładam wyniesie pomiędzy 22 – 27 euro za tonę emisji CO2.

Prognozę opieram na dwóch obszarach – geopolitycznym i ekonomicznym.

Geopolityka – na świecie zaczyna wzrastać opór przed rewolucją energetyczną jaką proponuje UE. Szczególnie w takich krajach jak USA, Australia (mimo pożarów), Indie, Chiny, Brazylia, Wietnam, Pakistan, Indonezja. Polska oczekuje energetycznej ewolucji, a nie rewolucji.

Ekonomia – niestety, ale obecnie na świecie mamy jedną z najdłuższych hoss na rynkach finansowych. Większość wskaźników makroekonomicznych wskazuje, że obecna bańka może pęknąć w każdej chwili lub zostać zdławiona galopującą inflacją. Oba rozwiązania w bardzo negatywny sposób wpłyną na realną gospodarkę powodując duże problemy finansowe wielu branż gospodarczych. Taki moment nie będzie sprzyjał do dalszych wzrostów cen za pozwolenie na emisję CO2.

Autor: Allan Kwarciak, Grupa Eco