Realizacja

Wentylacja - Oczyszczalnia Choszczno

Wentylacja - zakres prac

W budynku obsługi zastosowano wentylację grawitacyjną ze wspomaganiem wentylatorami za pomocą kanałów z rur ocynkowanych zwijanych z pasa blachy wyprowadzonych ponad dach do wspólnych wyrzutni dachowych.

Zapewniono wywiew powietrza z pomieszczeń do 2 wymian na godzinę z dopływem powietrza przez nawietrzaki w oknach lub ich rozszczelnienia.

Zaprojektowano wentylatory kanałowe z bezstopniowymi regulatorami prędkości obrotowej silników, wyłączniki i regulatory montować w wentylowanych pomieszczeniach.

Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej na obiektach oczyszczalni Choszczno.  

System wentylacji został w całości wykonany w standardzie chemoodpornym z blachy kwasowej wraz  z wentylatorami Harmann w wykonaniu chemoodpornym.

Szczegóły projektu

Klient

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Kategoria

Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej

Lokalizacja

Choszczno

Zakończenie

Wrzesień 2020

Siedziba firmy

Kanały społecznościowe