ProSport

Wentylacja Mechaniczna Szczecin

Szczegóły systemu wentylacji

Na potrzeby wentylacji pomieszczeń zaplecza socjalno-biurowego zaprojektowano dwa układy nawiewno – wywiewne oraz trzy układy wywiewne. System wentylacji oraz ogrzewanie hali magazynowej mieszczącej się przy ul. Południowej 33a w Szczecinie zaprojektowano za pomocą aparatów grzewczo-wentylacyjnych (nagrzewnice gazowe z komorą mieszania) oraz wentylatorów.

Z kolei na potrzeby wentylacji pomieszczeń zaprojektowano osiem układów wentylacji nawiewno – wywiewnych oraz sześć układów wywiewnych.
Układy nawiewno – wywiewne oparte na centralach wentylacyjnych w wykonaniu dachowym z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym oraz na rooftopach.

Wszystkie kanały nawiewne prowadzone wewnątrz budynku zaizolowano akustycznie i cieplnie. Wszystkie kanały wywiewne prowadzone wewnątrz budynku zaizolowano akustycznie. W pomieszczeniach, w których nie ma sufitu podwieszonego kanały wentylacyjne zabudowano płytą g.-k. Kanały wentylacyjne zlokalizowane na zewnątrz budynku zaizolowano cieplnie w płaszczu z blachy ocynkowanej.

Zakres prac obejmował kompleksowe wykonanie dwóch układów wentylacji mechanicznej przy ul. Południowej 33a w Szczecinie. 

Zgodnie z założeniami projektu wykonano 10 układów nawiewno-wywiewnych oraz 9 układów wywiewnych w dwóch budynkach. 

Szczegóły projektu

Klient

Pro Sport S.C.

Kategoria

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Lokalizacja

Szczecin

Zakończenie

Styczeń 2022

Siedziba firmy

Kanały społecznościowe