Prąd budowlany

Prąd budowlany – taryfa energii elektrycznej, z której korzystamy do prac budowlano-montażowych domu bądź obiektu. Przyłącze prądu budowlanego może być stałe lub tymczasowe. 

Przyłącze tymczasowe wiąże się z tym, że po zakończeniu budowy należy przyłączyć się do sieci. Korzystając z przyłącza stałego montowane są docelowe liczniki wraz z instalacją elektryczną, z której można zasilać dom w momencie zamieszkania w nim. Wybierając przyłącze stałe należy zasilać budowę energią z taryfy budowlanej – w Polsce zabronione jest korzystanie z prądu gospodarczego w trakcie trwania prac budowlanych. 

Cena prądu budowlanego jest większa niż prądu wykorzystywanego w gospodarstwach domowych. Stawka opłat zależna jest od umownej mocy (opłata dystrybucyjna jest niezależna od zużycia).

Posiadamy dwie podstawowe taryfy prądu budowlanego:

C11 – jednostrefowa taryfa – kilowatogodzina kosztuje tyle samo, niezależnie od pory dnia i nocy.

C12 – taryfa dwustrefowa – cena kilowatogodziny zależna jest od godzin pracy. Tą taryfę możemy podzielić na dwie podgrupy:

C12a – cena kilowatogodziny zależna jest od godzin szczytowych/poza szczytowych

C12b – cena kilowatogodziny zależna jest od godzin dziennych/nocnych.

Taryfa C11 ze względu na brak konieczności organizacji prac budowlanych jest najpopularniejszą taryfą. Jednak jeśli istnieje możliwość określenia prac budowlanych, można wykorzystać taryfę dwustrefową. Aby osiągnąć korzyści z taryfy 12a-12b należy wziąć pod uwagę czy minimum 30-40% wykonywanych prac odbędzie się w godzinach z obowiązującą tańszą taryfą. 

Jeśli budowa dobiegnie końca należy jak najszybciej zmienić taryfę z prądu budowlanego na taryfę prądu gospodarczego. W przypadku z przyłączem stałym wystarczy jedynie zmiana samej taryfy. Natomiast dla przyłączy tymczasowych należy zwrócić się do zakładu energetycznego wraz z dokumentami (urzędowe potwierdzenie częściowego/całkowitego zakończenia prac budowlanych lub dokument zezwalający na użytkowanie budynki) oraz podpisać umowę z dystrybutorem.