AUDYT ENERGETYCZNY

Celem audytu jest znalezienie luk systemu energetycznego, które powodują ubytek energii, tym samym zwiększając koszty użytkowania budynków. 

Zalety audytu:

• zmniejszenie strat mocy czynnej,                     

• poprawę funkcjonowania układów elektroenergetycznych,

• poprawę jakości energii elektryczne,                  

• ograniczenie opłat za energię bierną

Aby uzyskać jak najlepsze wyniki systemu wentylacji zapewniamy:

• Pomiary parametrów sieci dla doboru baterii kondensatorów,

• Pomiary parametrów sieci

• Pomoc techniczną związaną z regulatorami mocy biernej

• Projektowanie i dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej